Y-DNA-tolkning


Haplogruppe


Din Y-DNA-haplogruppe er din gren af menneskehedens "mandlige stamtræ".


En haplogruppe defineres af en mutation, dvs. en ændring i DNA'et, som efterfølgende er nedarvet generation for generation.


Haplogruppen angives med et stort bogstav, der angiver den overordnede haplogruppe, og en kode for den mutation, som definerer en mere specifik haplogruppe, f.eks. I-M253. Tidligere anvendtes en kombination af bogstaver og tal, f.eks. "R1b1a2".


Gennem tiden er der sket mutation efter mutation af din mandlige linies Y-DNA. Det betyder, at du ikke blot tilhører én haplogruppe, men en lang række af forbundne haplogrupper. For hver haplogruppe kommer du længere og længere ud på stamtræets grene og nærmere og nærmere nutiden. Ens første Y-DNA-test giver en overordnet haplogruppe. Hvis man er interesseret, så kan man opgradere sin test på forskellig vis og dermed få et mere specifikt resultat og ofte en mere præcis haplogruppe. Der bliver hele tiden fundet nye haplogrupper via testning af almindelige mennesker. Så man kan via sit eget resultat være på forkant med videnskaben!


Når du kender din haplogruppe, så kan du søge information om, hvilke befolkningsgrupper denne typisk indgår i, hvilken vandring over jordkloden din fædrene linie ser ud til at have gjort osv.


Hos FTDNA kan du kan du se din haplogruppe på forsiden, når du logger ind, f.eks.:

For nærmere detaljer kan du klikke på knappen "Haplotree & SNPs".

"Haplotree" viser dit lille udsnit af det "mandlige stamtræ":Haplogrupper defineres som nævnt af mutationer. Denne type af mutationer kaldes SNPs (se nedenfor) og en af disse er f.eks. M253. De grundlæggende Y-DNA-tests undersøger imidlertid STRs (se nedenfor). Dette giver kun en overordnet haplogruppe. Hvis man vil vide mere, så kan man efterfølgende opgradere sin test på forskellig vis.


I ovenstående eksempel menes testtageren at tilhøre haplogruppen I-M253, der er markeret med brunt. De blå koder er SNPs, som man kan vælge at opgradere med for en mere præcis haplogruppe. "Træet" skal læses fra venstre mod højre, dvs. at alle tilhører den meget overordnede haplogruppe I, der forgrener sig mere og mere i forskellige slægts-linier som tiden går.


Det mest omfattende og opdaterede stamtræ for Y-DNA-haplogrupper findes på nuværende tidspunkt hos selskabet YFull, der har specialiseret sig i tolkning af Y-DNA-analyser.


Hos 23andMe får du også en haplogruppe, men ikke fuldt detaljeret, og hos dem kan testen ikke opgraderes.


Y-DNA-matches


FTDNA har en database med personer, som også har taget en Y-DNA-test. Du får derfor en liste over personer i databasen, som du deler Y-DNA med, altså en liste over personer, som du "matcher". Disse personer må på et tidspunkt tilbage i historien stamme fra samme mand som dig

- gennem jeres begges fædrene linier. Men forbindelsen kan ligge langt tilbage i tiden.


Når du klikker på knappen "Matches" under Y-DNA, så kommer listen frem. Listen dannes ved sammenligning af de såkaldte STRs (se nedenfor). Y12-, Y25-, Y37-, Y67- og Y111-testene analyserer henholdsvis 12, 25, 37, 67 og 111 STRs. Jo flere STRs man analyser, jo bedre bliver testen til at bedømme, hvor langt tilbage i tiden forbindelsen mellem to testpersoner ligger.

Hvis man på niveau 12 (hvor 12 forskellige STRs sammenlignes) har helt identiske STR-værdier, så ved man, at der er en forbindelse gennem den fædrene linie - men man kan ikke sige, om den er for mange hundrede år siden eller tæt på nutiden. Hvis man på niveau 111 har identiske eller næsten-identiske STR-værdier, så ved man, at forbindelsen ligger ganske tæt på nutiden.


Man kan starte med f.eks. Y37-testen. Hvis der dukker nogle interessante matches op, så kan man opgradere til de højere niveauer.


Med den avancerede test BigY får man også en liste over matches. Denne liste er dog ikke specielt brugbar, når man skal vurdere, hvor tæt ens forbindelse er til andre testtagere. Men BigY kan være yderst interessant at opgradere til under alle omstændigheder (se nedenfor).


Hvor gammel er min haplogruppe?


Det mest opdaterede svar på dette finder man som regel i træet hos YFull. Når du har fundet din haplogruppe, så står der markeret med lyseblåt "formed X ybp, TMRCA Y ybp".

ybp står for "years before present" og TMRCA for "the most recent common ancestor".

Nærmere forklaret betyder dette "mutationen opstod for X år siden, og den seneste fælles forfader for denne gruppe levede for Y år siden".Hvad er STRs?


Short tandem repeats, STRs, vil sige steder på kromosomet, hvor en DNA-kombination gentages et vist antal gange. Stederne med STRs har hver deres navn, f.eks. DYS393. Resultatet for en STR er et tal, der angiver antallet af gentagelser. Eksempelvis vil resultatet for sekvensen ACT-ACT-ACT-ACT-ACT-ACT-ACT-ACT være 8. Når DNA'et kopieres, så sniger der sig indimellem en ekstra gentagelse ind, eller en gentagelse falder ud, og på den måde ændres antallet. Nogle STRs er mere ustabile end andre og har derfor større sansynlighed for at mutere på denne måde.Hvad er SNPs?


Single-nucleotide polymorphisms, SNPs (udtales "snips"), vil sige steder på kromosomet, hvor én byggesten er udskiftet med en anden byggesten. Eksempelvis kan C være udskiftet med G. Når man opdager sådan en mutation, så får den et navn, f.eks. M253.Hvad betyder "Genetic Distance"?


Direkte oversat betyder dette "genetisk afstand". Det angiver hvor mange STR-værider, der adskiller dig og den pågældende match. Jo lavere "Genetic Distance", jo tættere er forbindelsen generelt set.

En "Genetic Distance" på 0 betyder altså, at I har fuldstændigt identiske STRs (på det pågældende niveau, f.eks. Y37).

En "Genetic Distance" på 2 betyder, at jeres STR-værdier adskiller sig fra hinanden med 2. Det kan eksempelvis være, at du for to STRs har værdierne 8 og 23, mens dit match har vædierne 9 og 22 (og alle andre værdier er ens). Det kan dog også være, at du for én STR har værdien 23, mens dit match har værdien 25 (og alle andre værdier er ens) - altså en forskel på 2 på samme STR.Hvordan kan jeg bedst opgradere min test?


Dette afhænger af dit formål med testningen og af de resultater, som du allerede har fået.


Generelt set kan man sige, at hvis du ønsker at finde ud af, hvor tæt du er i familie med dine matches, så skal du opgradere til et højere niveau af STR-test - altså f.eks. fra Y37 til Y67.

Dette kan som udgangspunkt kun anbefales, hvis du har et interessant matche (eller flere) på det niveau, som du allerede har, og hvis denne person også har testet til et højere niveau eller kan overtales til at gøre det.


Hvis du ønsker at finde din mest præcise haplogruppe - altså den der blev dannet for kortest tid siden - så skal du opgradere med SNP-tester. Dette kan gøres på flere måder.

- Du kan teste sandsynlige SNPs én efter én for at se, om du tilhører den pågældende haplogruppe eller ej (hvis testen er positiv, så har du mutationen og tilhører dermed haplogruppen).

- Du kan teste et panel af SNPs samtidigt, hvis FTDNA tilbyder det for din aktuelle haplogruppe.

- Du kan bestille BigY, som tester masser af SNPs samtidigt samt leder efter nye endnu ikke officielle SNPs. Dette bringer dig absolut længst mod nutiden, men er også en dyr test. Med denne test kan du være på forkant med forskningen, og dit resultat kan være med til at definere nye haplogrupper. De fleste har behov for en supplerende analyse (se nedenfor) for at få mest ud af BigY. Dette kræver, at man overfører sit BigY-resultat, men ikke at man sender en ny prøve ind.


Du kan se priser på opgraderinger hos FTDNA her. Du skal være opmærksom på, at der kan være rabat, hvis du bestiller gennem projekter, og at der indimellem er kampagner/rabatkoder, der gør priserne mere overkommelige - især for BigY.


Der findes også et par andre testselskaber, der tilbyder test af Y-DNA. Det kræver, at man indsender en ny prøve til dem.Hvor kan jeg bedst søge råd, vejledning og information?


Ofte findes eksperterne indenfor en bestemt haplogruppe i FTDNA's projekter. Det kan derfor være en god idé at tilmelde sig et eller flere af disse projekter (gratis). Projekterne kan tit give god information om ens haplogruppe, hjælpe med tolkningen og give anbefalinger i forhold til opgradering af testen.


På hjemmesiderne Eupedia Genetics (europæisk, på engelsk) og Anthrogenica (international, på engelsk) kan findes yderligere information.


Til tolkning af Full Genomes tests og FTDNA's BigY-test kan benyttes YFull.


NB! Hvis du uploader dine resultater eller filer til eksterne sider, så skal du være opmærksom på, om disse sider lever op til dine krav om sikkerhed. Af samme grund bør man absolut ikke uploade andres resultater eller filer uden forudgående aftale om dette.