mtDNA


Mitokondrie-DNA arves kun fra den mødrene linie

og går langt tilbage i tiden


En lille del af vores DNA kaldes mitokondrie DNA (mtDNA). Det består af en lille DNA-ring i cellernes små kraftværk, mitokondrierne. Både kvinder og mænd har mitokondrier.


Man arver altid sine mitokondrier fra sin mor, der har fået dem fra sin mor osv. På denne måde rækker analyser af mtDNA langt tilbage i tiden ad den mødrene linie.


Som udgangspunkt nedarves mitokondrierne uforandrede. Men indimellem sker der kopieringsfejl (kaldet mutationer), og dermed gives en lidt forandret version af mtDNA'et videre. På den måde skabes en ny gren af menneskehedens "kvindelige stamtræ", en ny såkaldt haplogruppe. Der findes til stadighed nye haplogrupper.


Hvilke resultater får jeg fra en mtDNA-test?


Hvert selskab analyserer dit mtDNA for mutationer. Ud fra disse kan du placeres ind i din haplogruppe, altså din gren af menneskehedens "kvindelige stamtræ".


Der sker forholdsvis sjældent mutationer af mtDNA, så din haplogruppe er ofte hundredevis eller tusindvis af år gammel.


Når du kender din haplogruppe, så kan du søge information om, hvilke befolkningsgrupper denne typisk indgår i, hvilken vandring over jordkloden din mødrene linie ser ud til at have gjort osv.


FamilyTreeDNA har en database med personer, som har taget samme test. Du får derfor en liste over personer i databasen, som du deler mtDNA med, altså en liste over personer, som du "matcher". Disse personer må på et tidspunkt tilbage i historien stamme fra samme kvinde som dig - gennem jeres begges mødrene linier. Men forbindelsen kan ligge meget langt tilbage i tiden.


Hvem skal jeg teste?


mtDNA muterer så forholdsvis sjældent, at det som regel ikke spiller den store rolle, om man tester sig selv, sin mor, sine søskende (med samme mor), sin mormor eller nogen anden i den nære familie med samme mtDNA.


Til gengæld kan man overveje, om der i familien er en særligt interessant mødrene linie. Hvis ens fars mødrene linie er spændende, så kan man eksempelvis teste ham, en af hans søskende (med samme mor) eller børn af ens faster (med samme mor) - afhængigt af hvem det er muligt at teste.


Hvis man har en teori om, at ens mødrene linie for flere hundrede år siden falder sammen med mødrene linien for en bestemt anden person, så kan man forsøge at be- eller afkræfte dette ved at teste sig selv og den anden person.


Hvilke selskaber tilbyder test af mtDNA?


Det gør FamilyTreeDNA og til dels 23andMe.

FamilyTreeDNA er absolut det væsentligste selskab indenfor mtDNA.