Slægt med alle matches?Kort fortalt er du altid slægt med de nære matches på Family Finder

- men når det kommer til fjernere matches, så er det kompliceret...


Din match-liste kan alt efter, hvor nær forbindelsen ser ud til at være, opdeles i "Immediate Relative", "Close Relative", "Distant Relative" og "Speculative Relative".

"Immediate Relative" og "Close Relative" er uden tvivl i famile med dig.

"Distant Relative" er næsten altid også rigtige slægtninge, men forbindelsen er fjernere.

"Speculative Relative" er oftes den største gruppe, og den er mere blandet. De fleste er fjerne slægtninge, men nogle er "falske matches" - altså reelt ikke i slægt med dig. (For forklaring nedenfor.) Det kræver nærmere analyse at skelne, og i mange tilfælde er det ikke til at afgøre, om det er en meget fjern slægtning eller et "falsk match".


Hvad er "falske segmenter" og "falske matches"?


"Falske segmenter" er segmenter, der ser ud til at være fælles for to testpersoner, men reelt ikke er det.

Dette fænomen opstår fordi analysen ikke kan skelne mellem data fra morens og farens side.

Når data på denne måde er blandet sammen, så kan tilfældigheder gøre, at segmenter ser ens ud.

Jo længere segmenter, jo mere sandsynligt er det, at de er ægte.

I praksis ser alle segmenter over 15 cM ud til at være ægte, langt de fleste på 10 cM er ægte,

mens over halvdelen af segmenterne på 7 cM nok er falske.

På engelsk kaldes ægte segmenter "Identical by Descent", IBD, og falske "Identical by Chance", IBC.


"Falske matches" er personer i ens match-liste, som udelukkende er baseret på falske segmenter - de er altså ikke ægte slægtninge.

"Ægte matches" har mindst ét segment, som er ægte og altså stammer fra jeres fælles ane. Men selv hos "ægte matches" kan små segmenter være falske. Af den grund skal man være yderst varsom med at tillægge små segmenter betydning (især under 5 cM).


Hvis man også har testet sine forældre, så kan man ved "phasing" i hvert fald delvist bortsortere "falske matches". Hvis du har et match til fælles med en af dine forældre, så øger det meget kraftigt sandsynligheden for, at det drejer sig om et "ægte match". Hvad er forklaringen på, at jeg har matches, som ingen af mine forældre har?


Dette har med analysen af dine DNA-data at gøre. Det er ikke fordi, at du har arvet disse matches fra andre end dine forældre - det kan ikke lade sig gøre. Du har al din DNA fra dine forældre.

Dette er den tekniske forklaring:


Lad os sige, at du svarende til dit segment på 9 cM har fået disse DNA-sekvenser fra dine forældre:

    AAAAAAAAA fra din far

    CCCCCCCCC fra din mor

Når FTDNA sammenligner med andre, så kan de ikke skelne disse sekvenser fra hinanden. De sammenligner enkeltpositioner, én ad gangen.


Der er nu flere muligheder, der kan beskrives således:


1) Du matcher en person, der på samme segment har sekvenserne:

    ACACACACA

    TTTTTTTTT

Dette er et "falsk match" eftersom tilfældighederne gør, at det ser ud som om, at I har et segment til fælles. Men i realiteten skal man zig-zagger mellem dine forældres sekvenser for at få det til at se ens ud. Jo længere segmentet er, jo mindre sandsynligt er det, at det er et "falsk match".


2) Du matcher en person, der på samme segment har sekvenserne:

    AAAAATTTT

    TTTTTCCCC

Dette er et sammensat match, fordi personen på et kortere stykke matcher din far (AAAAA) og også på et kortere stykke matcher din mor (CCCC). I begge tilfælde matcher personen dine forældre på et så kort stykke, at det ryger under den normale tærskelværdi. Men hos kommer segmentet (som jo egentlig er to segmenter, der støder op til hinanden) op over tærskelværdien.


3) Du matcher en person, der på samme segment har sekvenserne:

    AAAAACACA

    TTTTTTTTT

Dette er et match pga. et segment med en "ulden kant". Personen matcher egentlig din far, men på et segment der er for kort til at komme over den normale tærskelværdi (AAAAA). Tilfældigheder gør, at de efterfølgende positioner også ser ud som om, at det er et fælles segment, men i realiteten skal man også her zig-zagge mellem dine forældres sekvenser for at få det til at se ens ud. (Svarer til en blanding af de to ovennævnte situationer.)