myOrigins


Hos FTDNA kaldes sammenligningen af atDNA med "standard-DNA" fra forskellige befolkningsgrupper i verden for myOrigins. På engelsk kaldes denne type af analyser for "admixture analyses". På dansk kan man oversætte navnet til "minOprindelse".

Der er eksempler på folk, der 100% "matcher" en enkelt befolkningsgruppe. Men meget ofte ses, at en vis procentdel af ens DNA "matcher" en befolkningsgruppe, mens en anden procentdel "matcher" en anden befolkningsgruppe osv.


MyHeritage, AncestryDNA og 23andMe tilbyder og deres egen versioner af "admixture analyses". De enkelte selskaber deler verden op i forskellige grupper, de har forskellige algoritmer og sammenligningsgrundlaget er forskelligt. Derfor kommer de enkelte selskaber ikke til enslydende resultater ved analyse af samme person. De forbehold, der gælder for FTDNA's myOrigins gælder generelt også for de øvrige selskabers analyse.


Forbindelserne i myOrigins kan ligge langt tilbage i tiden - ifølge FTDNA op til ca. 2000 år.


Selvom "admixture analyses" kan give interessant information, så skal de dog tages med et gran salt. Årsagen er, at der reelt ikke findes "standard-DNA" for en specifik befolkningsgruppe. Der findes ingen, som kender til alle sine aner et par tusind år tilbage i tiden. Og selv hvis der gjorde, så er vi sandsynligvis alle blandinger af forskellige befolkningsgrupper. Heller ikke arkæologiske DNA-prøver kan entydigt definere bestemte befolkningsgrupper.

Selvom vi alle må have en form for blandet baggrund, så er den "typiske" blanding i Danmark naturligvis anderledes end den "typiske" blanding i fjerne dele af verden. Derfor kan man på trods af de nævnte begrænsninger alligevel lave denne type af analyse.

Samlet set kan man sige, at disse analyser er forholdsvis gode til at skelne mellem befolkningsgrupper, der har boet langt fra hinanden, men ganske dårlige til at skelne mellem nabo-befolkningsgrupper.


Pga. atDNA's tilfældige nedarvning så er det typisk, at selv hel-søskende har forskellige resultater på "admixture analyses". Dette skyldes, at selvom hel-søskende har de samme aner, så har de ikke arvet det samme DNA fra disse aner - bortset fra enæggede tvillinger.


Navnet myOrigins er ikke helt retvisende, idet det antyder, at ens oprindelse er at finde i de angivne befolkningsgrupper. Men så simpelt er det ikke nødvendigvis. Eksempelvis kan "standard-DNA" fra de britiske øer meget vel inkludere DNA fra vikinger eller fra angel-saksere. Begge grupper har spillet en betydelig rolle i britisk historie og har forbindelser til Danmark og nærliggende områder. Hvis myOrigins viser, at man som dansker har en vis procentdel britisk "oprindelse", så kan det betyde, at man har britiske aner, MEN det kan også betyde, at briterne som befolkningsgruppe har aner i og omkring Danmark.


Med tiden vil man sandsynligvis få yderligere og bedre data som baggrund for "admixture analyses". Det kan være med til at gøre resultaterne mere raffinerede og til dels mere præcise.myOrigins fordeler dit DNA på følgende befolkningsgrupper:


    Europa

        - Britiske øer (British Isles)

        - Finland (Finland)

        - Iberiske halvø (Iberia)

        - Skandinavien (Scandinavia)

        - Vest- og Centraleuropa (Western and Central Europe)

        - Sydøsteuropa (South East Europe)

        - Østeuropa (Eastern Europe)


    Mellemøsten/Nordafrika

        - Nordafrika (North Africa)

        - Lilleasien (Asia Minor)

        - Vestlige Mellemøsten (Western Middle East)

        - Østlige Mellemøsten (Eastern Middle East)


    Jøder

        - Sydeuropæiske jøder (Sephardic Jews)

        - Østeuropæiske jøder (Ashkenazi Jews)


    Afrika i øvrigt

        - Syd- og Centralafrika (South Central Africa)

        - Vestafrika (West Africa)

        - Øst- og Centralafrika (East Central Africa)


    Asien i øvrigt

        - Centralasien (Central Asia)

        - Nordøstaisen(Northeast Asia)

        - Sibirien (Sibiria)

        - Syd- og Centralasien (South Central Asia)

        - Sydøstasien (Southeast Asia)


    Amerika

        - Nord- og Centralamerica (North and Central America)

        - Sydamerika (South America)


    Australien/Oceanien

        - Oceanien (Oceania)


Dette udvalg af befolkningsgrupper skal ikke ses som nogen naturbunden eller konstant opdeling. Det afspejler nok nærmere traditioner, hvilke grupper der vides mest om, hvor der er mest interesse for testning, praktiske forhold og komercielle interesser.


FTDNA har beskrivelser af, hvad disse grupper dækker over. Dér kan man generelt læse, at grupperne dækker mere, end hvad man umiddelbart kunne få indtryk af af navnene - de dækker altså også tilgrænsende grupper og grænserne er mere udflydende.

Eksempel på myOrigins-resultat fra FTDNA's hjemmeside.


Hver befolkningsgruppe på myOrigins angives med en farvet markering på et verdenskort. Denne markering er en standard-markering for hele gruppen og ændres ikke fra testtager til testtager.

Som eksempel er markeringen for Skandinavien lokaliseret med centrum omkring Oslo. Men denne lokalisation siger altså ikke, at netop dine aner er særligt norske. Den betyder bare, at en vis procentdel af dit DNA ligner DNA'et fra FTDNA's skandinaviske befolkningsgruppe.


Den uafhængige hjemmeside Gedmatch tilbyder desuden en række særlige "admixture analyses". Det kræver, at man skaber en profil på siden og uploader sine FamilyFinder, AncestryDNA eller 23andme rå-data.


NB! Hvis du uploader dine resultater eller filer til eksterne sider, så skal du være opmærksom på, om disse sider lever op til dine krav om sikkerhed. Af samme grund bør man absolut ikke uploade andres resultater eller filer uden forudgående aftale om dette.