X-DNA-tolkning


X-DNA analyseres typisk sammen med atDNA


X-DNA indgår i f.eks. Family Finder hos FTDNA.

For hvert autosomalt match er angivet, om personen også er et X-DNA-match.

Dette ses med angivelsen "X-match" længst til højre, hvis du klikker "Show Full View".X-kromosomet nedarves anderledes end de autosomale kromosomer


En mand har altid arvet sit X-kromosom fra sin mor.

En kvinde har altid arvet ét X-kromosom fra sin far  (og dermed direkte fra sin farmor)

og ét X-kromosom fra sin mor.

X-kromosomet kan altså ikke gå fra far til søn.


Dette betyder, at et matchende segment på ens X-kromosom

kun kan stamme fra en vis del af ens aner.

De mulige aner ses på disse anetavler, en for mænd og en for kvinder.

Det er tilfældigt, hvilke af disse aner man reelt har arvet sit X-DNA fra."Falske segmenter"


Ligesom for atDNA så findes der "falske segmenter"

- altså segmenter, der ser ud til at være fælles for to testpersoner, men reelt ikke er det.

Dette gælder for kvinder sandsynligvis i samme omfang som for atDNA.

For mænd gælder det i noget mindre omfang, idet mænd kun har ét X-kromosom.


Hvis man matcher en person både med atDNA og X-DNA, så kan det altså pga. X-DNA's særlige nedarvning give et fingerpeg om, hvilke aner det kan være gennem.

Imidlertid skal man overveje, om det kan dreje sig om et falsk X-DNA-segment,

for ikke at overse muligheder.