Chromosome Browser


Chromosome Browser


En af de vigtigeste funktioner til tolkning af dine Family Finder-matches er "Chromosome Browser", der er en visuel oversigt over dine kromosomer (atDNA og X-DNA, men dog ikke Y-DNA).

På "Chromosome Browser" sammenligner man testtagers DNA med op til 5 matches ad gangen med det formål at se, hvilke DNA-områder testtager ser ud til at have til fælles med de andre testtagere. Disse områder kaldes segmenter, og de markeres med farvede blokke, når du har valgt person(er) til sammenligning.


Man kan komme til "Chromosome Browser" ad to veje:

1) Direkte fra forsiden ved at trykke på knappen "Chromosome Browser". Derefter kan man fra listen til venstre vælge, hvilke matches som testtager skal sammenlignes med.

2) Fra "Matches" siden ved først at klikke til venstre for de matches, som testtager skal sammenlignes med, og derefter klikke op knappen "Chromosome Browser", der er lige over listen med matches.

Man har to versioner af hvert af disse kromosomer (bortset fra X, hvis man er mand) - et fra hver forælder. Men eftersom FTDNA ikke kan skelne mellem matches på den ene eller den anden side, så afbilledes de oveni hinanden.

Derfor ser det således ud, hvis man sammenligner sig med sin mor (orange) og far (blå):


De grå markeringer på kromosomerne er områder, som ikke analyseres. Det er de samme områder for alle personer.


For at fjerne matches fra sammenligningen igen skal du klikke på den farvede firkant udfor deres navn.


I den lille menu, hvor der som udgangspunkt står "5+ cM" kan man vælge, hvor store segmenter der skal vises. De øvrige muligheder er "1+ cM", "3+ cM" og "10+ cM". Der er stor risiko for, at segmenter under 5 cM er "falske segmenter", så det er som udgangspunkt bedst at bruge "5+ cM" eller "10+ cM".


Hvis man fører musen over et farvet segment, så angives størrelsen på det.


Man skal oftest ikke lægge noget særligt i, om segmenter starter og slutter på samme sted som andre matchende segmenter. I analysen kan enderne på segmenterne være uklare, og det reelle start- og slut-punkt kan være lidt anderledes end det viste.


Hvis to farvede segmenter fra to forskellige matches overlapper, så kan der være tale om 2 muligheder:

- I har alle 3 fået segmentet fra den samme fælles ane.

- Du er i familie med den ene person på din mors side, og den anden på din fars side.

Via funktionen "Matrix" (tilgængelig via forsiden) kan man se, om de to andre personer også matcher hinanden, hvilket tyder på en fælles ane. For at drage en helt sikker konklusion bør man dog tjekke, om disse personer deler et segment på netop dette sted via deres egen "Chromosome Browser" - plus at segmenterne og overlappet skal være af en vis størrelse.