Generelt


Inden du tester!


DNA-test giver en masse interessante oplysninger!


Læs gerne den generelle information om forskellige typer af DNA, inden du beslutter dig.


Ofte er den en fordel - men ikke en nødvendighed - at teste flere familiemedlemmer. Generelt set er det en god idé at teste de ældste familiemedlemmer først. Inden det er for sent. Dette er især vigtigt, når det gælder autosomalt DNA (og X-DNA), idet kun 50% gives videre til næste generation.


Inden du tester, så er det også vigtigt at du overvejer, om du er parat til få overraskende resultater... Testerne kan afsløre ukendte halvsøskende, at du ikke har den far, som du troede, osv.

Hvis du vælger en test med oplysninger om sygdomsrisici, så skal du forinden gøre dig ganske klart, om det er viden, som du ønsker at have. Og så vidt muligt tænke over, hvordan du vil bruge disse oplysninger. I mange tilfælde er der ikke lægefaglig sikker viden om, hvordan man skal forholde sig ved en given øget risiko - andet end almindelig sund levevis.


Ifølge denne artikel forbeholder AncestryDNA og 23andme (men ikke FTDNA) sig ret til i anonymiseret form at videresælge dine genetiske data. Det skal du altså være med på, hvis du tester hos dem.


At lade sig teste - og hvilken type test og hos hvem - er et personligt valg. Og det er spændende.


Her vil blive redegjort for de forskellige selskaber, som tilbyder DNA-tests:Ud over de nævnte selskaber, så findes to mindre selskaber:


    - YSEQ, som tilbyder specifikke test af SNP'er og STR'er på Y-kromosomet


    - Full Genomes, som tilbyder meget omfattende test af Y-kromosomet og af al DNA


DSGG modtager ikke betaling for at promovere specifikke selskaber