Family Finder - matches

 

 

Dine Family Finder-resultater er tilgængelige hos FTDNA via denne menu:

 

 

Family Finder

 

Family Finder er baseret på atDNA og X-DNA.

 

Nedenfor og på undersiden "Slægt med alle matches?" vil principperne bag din match-liste blive gennemgået. "Chromosome Browser" bliver forklaret på sin egen underside.

 

Særlige forhold for X-DNA forklares her, og myOrigins forklares her.

 

"Known Relationships" er en oversigt over de slægtsforbindelser,

som du selv har registreret/bekræftet.

 

Matches

 

Matches er en liste over andre testtagere, som har segmenter af atDNA, der ligner dit - og derfor ser ud til at være mere eller mindre fjerne slægtninge.

atDNA arves halvt fra ens mor og halvt fra ens far, så forbindelsen kan være gennem hvilke som helst af ens aner.

 

For at blive inkluderet i hinandens lister så skal to personer have en vis mængde lignende atDNA, og det største af disse segmenter skal have en vis længde. Uden grænser som disse så ville for mange matches være usikre. atDNA og X-DNA måles i centiMorgan, cM, der faktisk er et mål for sandsynlighed og ikke længde.

 

Jo mere atDNA I har til fælles, jo tættere og sikrere er slægtsforbindelsen.

Hvis man har 2 fælles oldeforældre med en anden testtager, så dukker man helt sikkert op på testen som slægtninge til hinanden. Dette gælder også nærmere slægtninge.

Hvis man har 2 fælles tip-oldeforældre, så dukker man højst sandsynligt også op som slægtninge til hinanden. Men i ca. 10% af tilfældene gør man ikke. I disse tilfælde har den tilfældige nedarvning gjort, at man har arvet forskelligt atDNA fra disse tip-oldeforældre. For endnu fjernere slægtninge er sandsynligheden endnu mindre.

Selvom atDNA er mest præcist, når det drejer sig om nære slægtninge, så har vi alle MANGE flere fjerne slægtninge. Derfor dominerer fjerne slægtninge alligevel listen.

I mange tilfælde ligger forbindelsen så langt tilbage, så den ikke er til at finde.

 

Hvis du klikker på plus-tegnet til højre, så dukker der flere oplysninger/muligheder frem for hver match.

 

Ved at klikke på navnet eller billedet/silouetten så får du adgang til en box med informationer om denne match, bl.a. email-adressen. Hvis personen har et blåt ikon, der

ser ud som dette

så har vedkommende lagt en slægtstavle op.

Den åbnes, hvis du klikker på ikonet. Det er en god idé, hvis du også selv lægger en slægtstavle op via "myFamilyTree" på forsiden.

 

Hvis du klikker på "Match Date" så kommer de nyeste matches øverst. Der dukker jævnligt nye matches op.

 

"Relationship Range" er et bud på, hvor nær eller fjern forbindelsen til hvert match er. For nære familiemedlemmer stemmer dette som regel ganske godt. Men dette bud bliver mere og mere usikkert, jo fjernere forbindelsen er.

Især fra "2nd Cousin - 4th Cousin" og fjernere kan forbindelsen ligge længere tilbage i tiden end man skulle regne med. Dette kan enten skyldes, at du pga. den tilfældige nedarvning har mere DNA til fælles en bestemt fjern slægning, end man ville forvente, eller at I er slægtninge på flere forskellige måder. Hvis du stammer fra en befolkningsgruppe, der levede isoleret eller havde tradition for indgifthed, så ses dette fænomen ofte.

Nogle gange kan det modsatte også være tilfældet - at du pga. tilfældigheder har usædvanligt lidt DNA til fælles med en slægtning.

 

"Shared cM" angiver, hvor meget atDNA du har til fælles med hver match, og dette markeres også af den blå/grå barre. Lige neden under angives "Longest block", der er længden på det længste fælles segment.

 

Ved at vælge en person og derefter klikke på "In Common With", så får du en liste over andre matches, som du har til fælles med netop denne person. Dette KAN dreje sig om en gruppe af matches, som du er i familie med på samme måde. Hvis du ved, hvordan du er i familie med en eller flere i denne gruppe, så KAN det altså give dig et fingerpeg om, hvordan du er i familie med de øvrige. Ved at bruge "Chromosome Browser" kan man blive klogere på dette.

 

Hvis du - ud over atDNA - også ser ud til at dele X-DNA med en anden testtager, så markeres dette til højre med "X-Match". Dette kan du læse mere om her.

 

For de fleste med dansk baggrund er der en del sider at bladre igennem - det er bare om at komme i gang!

 

Selvom Family Finder-analysen er troværdig nok, så med fører tekniske forhold, at nogle af dine matches er "falske matches" baseret på "falske segmenter". Det kan du læse nærmere om under "Slægt med alle matches?".

 

Hvad svarer engelske betegnelser for slægtninge til på dansk?

 

Mother = mor; father = far

Grandmother = bedstemor; grandfather = bedstefar

Great-grandmother = oldemor; great-grandfather = oldefar

Sibling = søskende; sister = søster; brother = bror

Child = barn; daughter = datter; son = søn

Grandchild = barnebarn; great-grandchild = oldebarn

Aunt = moster/faster/tante; uncle = morbror/farbror/onkel

Great-aunt = forælders moster/faster/tante; great-uncle = forælders morbror/farbror/onkel

1st cousins = kusine/fætter, børn af søskende dvs. fælles bedsteforældre

2nd cousins = børnebørn af søskende, dvs. fælles oldeforældre

3rd cousins = oldebørn af søskende, dvs. fælles tip-oldeforædre

4th cousins = tip-oldebørn af søskende, dvs. fælles tip-tip-oldeforældre

5th cousins = tip-tip-oldebørn af søskende, dvs. fælles tip-tip-tip-oldeforældre

Remote cousins = fjerne slægtninge med fælles aner uden nærmere definition

 

"once removed" = én af slægtningene er én generation længere fra de fælles aner end ellers,

f.eks. 1st cousins once removed = den enes bedsteforældre er den andens oldeforældre

 

"twice removed" = én af slægtningene er to generationer længere fra de fælles aner end ellers

 

"Half-" = halv-, dvs. kun én fælles forælder, bedsteforælder etc.

 

Eksempler kan ses på denne oversigt.

 

 

Hvor meget DNA deler forskellige slægtninge?

 

På ovennævnte oversigt kan med rødt ses, hvor mange % DNA forskellige slægtninge teoretisk i gennemsnit deler.

Der er også angivet intervallet for, hvor meget DNA slægtninge faktisk deler og gennemsnittet for dette, "Avg".

Eksempelvis deler kusiner/fætre i gennemsnit 881 cM, men det svinger fra 83 cM til 1559 cM.

Hvis intervallet når ned til 0 cM, betyder det, at disse slægtninge ikke nødvendigvis deler DNA.

 

Der forskes i området, hvilket der kan læses mere om det på denne blog, hvor oversigten stammer fra.

 

 

Eksterne sider til sammenligning og tolkning:

 

- Gedmatch

 

- DNAGedcom (særligt Autosomal DNA Segment Analyzer)

 

- DNA Genealogy Experiment

 

- DNArboretum

 

En af mulighederne hos Gedmatch er, at man ved hjælp af "phasing" af Family Finder (eller tilsvarende test) fra sig selv og én forælder nærmest kan skabe en "halv Family Finder" for den anden forælder.

 

NB! Hvis du uploader dine resultater eller filer til eksterne sider, så skal du være opmærksom på, om disse sider lever op til dine krav om sikkerhed. Af samme grund bør man absolut ikke uploade andres resultater eller filer uden forudgående aftale om dette.